Carole Cadwalladr Manžel, Wiki, vydatá, čistá hodnota

Carole Cadwalladr Husband, Wiki, ženatý (Cambridge Analytica), čistá hodnota. Zdroje tvrdia, že Carole Cadwalladr má čisté imanie, informácie o manželovi sú predmetom kontroly.